Aktualności


Ogłaszamy nabór do grup: podstawowej i zaawansowanej - edycja 2013.
Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową bądź składać osobiście w Fundacji "Gniazdo", do 30.11.2012 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Śląska Szkoła Trenerów "Gniazdo" zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona. W przypadku nieuruchomienia grupy z w/w przyczyn zaliczka podlega zwrotowi. W przypadku uruchomienia grupy i rezygnacji uczestnika z zajęć zaliczka nie zostanie zwrócona.

Śląska Szkoła Trenerów Gniazdo