Cennik


Szkolenie trenerów (grupa podstawowa) - 4300 zł

Opłaty można dokonać jednorazowo w terminie do 21.01.2013 r., bądź w ratach:
1 rata w wysokości 2000 zł, w terminie do 21.01.2013 r.
2 rata w wysokości 1200 zł, w terminie do 15.03.2013 r.
3 rata w wysokości 1100 zł, w terminie do 28.06.2013 r.


Szkolenie trenerów (grupa zaawansowana) - 4600 zł

Opłaty można dokonać jednorazowo w terminie do 28.01.2013 r., bądź w ratach:
1 rata w wysokości 2400 zł, w terminie do 28.01.2013 r.
2 rata w wysokości 1200 zł, w terminie do 22.03.2013 r.
3 rata w wysokości 1000 zł, w terminie do 28.06.2013 r.

Po zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie prosimy o przesyłanie zaliczki w kwocie 300 zł na konto bankowe nr 64 1090 1186 0000 0000 1818 8227, w ciągu 7 dni roboczych od rozmowy kwalifikacyjnej. Zaliczka traktowana jest jako część opłaty za szkolenie. W przypadku, gdy uczestnik rezygnuje z miejsca w grupie po zakwalifikowaniu się, zaliczka nie podlega zwrotowi.
Śląska Szkoła Trenerów Gniazdo