Nauczyciele



- dr n. hum. Maria John-Borys (13) - kierownik Szkoły

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 1970 r., kierownik Pracowni Psychologii Wychowawczo-Klinicznej Dzieci i Młodzieży oraz Studiów Podyplomowych Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży. Ma doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej i grupowej psychoterapii nerwic, zdobyte we współpracy z placówkami służby zdrowia, absolwentka 2-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W latach 1986-1994 kierowała Pracownią Pomocy Psychologicznej w Katowicach, prowadząc psychoterapię osób w sytuacjach kryzysów emocjonalnych oraz terapię małżeństw i rodzin. Autorka programu pracy świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, konsultantka wielu zespołów zajmujących się pomocą rodzinie. W zakresie szkoleń współpracuje głównie z Ośrodkiem Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ośrodkami pomocy społecznej i placówkami oświatowymi oraz z Bielską Szkołą Polityki Socjalnej. Superwizor w zakresie grupowych treningów i warsztatów psychologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

- mgr Teresa Jadczak-Szumiło (195)

Pedagog, psycholog, absolwentka (z wyróżnieniem) Podyplomowych Studiów Zarządzania Personelem Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Prowadzi treningi i warsztaty: komunikacji, interpersonalny, umiejętności wychowawczych, bajka w procesie socjoterapii, diagnoza i praca w procesie socjoterapii, techniki szybkiego uczenia. W zakresie zarządzania także: prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa oceniająca i coaching. Jako niezależny konsultant analizuje systemowy rozwój przedsiębiorstwa wraz z diagnozą wymaganych zmian w zakresie zarządzania personelem. Specjalistka w zakresie diagnozy neuropsychologicznej dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS).

- mgr Krzysztof Troczyński (133)

Psycholog, terapeuta w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach. Od 17 lat zajmuje się pomocą psychologiczną i działalnością edukacyjną, jest autorem wielu programów wychowawczych. Prowadzi treningi i warsztaty głównie dla różnego typu placówek oświatowych oraz własną praktykę psychoterapeutyczną.

- mgr Katarzyna Cholewa (258)

Pedagog, psycholog. Prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne z zakresu pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Konsultuje zespoły świetlic socjoterapeutycznych i innych placówek.

- mgr Maria Szatanik (172)

Psycholog. Prowadzi treningi i warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych, oraz terapię rodzinną dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach. Współpracuje jako terapeuta z Instytutem Ericksonowskim, w oddziale katowickim.

- mgr Ryszard Borys (53)

Psycholog kliniczny. Pracował w służbie zdrowia, przemyśle, oświacie i organizacjach pozarządowych. Obecnie wolny strzelec (firma "Ryszard Borys - Pracownia Psychologiczna"). Doświadczenia w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej nerwic, terapii rodzin, socjoterapii. Treningiem grupowym zajmuje się od 1978 r. Zrealizował ponad 7.500 godzin szkoleń dla: pracowników służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, radnych, pracowników administracji publicznej, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz firm i środowisk biznesowych. Główne obszary: socjoterapia, optymalizacja relacji interpersonalnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje. Współpraca: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "Most" w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki tamże, Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej.



(Cyfry w nawiasach oznaczają numery rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Śląska Szkoła Trenerów Gniazdo