Oferta szkoleń


Prowadzimy cztery podstawowe typy szkoleń:

menu Szkolenie trenerów (grupa podstawowa)

menu Szkolenie trenerów (grupa zaawansowana)

menu Szkolenie Superwizorów

menu Warsztaty tematyczneOsoby zainteresowane szkoleniami prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres mailowy Szkoły.

Prosimy o przyniesienie na rozmowę kwalifikacyjną kserokopii dyplomu ukończenia studiów lub pierwszej strony indeksu (w przypadku studentów).

Po zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie prosimy o przesyłanie zaliczki w kwocie 300 zł na konto bankowe nr 64 1090 1186 0000 0000 1818 8227, w ciągu 7 dni roboczych od rozmowy kwalifikacyjnej. Zaliczka traktowana jest jako część opłaty za szkolenie. W przypadku, gdy uczestnik rezygnuje z miejsca w grupie po zakwalifikowaniu się, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Śląska Szkoła Trenerów Gniazdo