O nas


Śląska Szkoła Trenerów "Gniazdo" jest samodzielną placówką szkoleniową, prowadzoną od 2000 r. przez Fundację Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" w Katowicach.

Szkoła działa we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym. Program obejmuje dwuletni cykl szkoleniowy: podstawowy (przygotowanie do ubiegania się o I stopień rekomendacji trenerskiej PTP) oraz zaawansowany (przygotowanie dające podstawy ubiegania się o II stopień rekomendacji PTP).

Nasza Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, dzięki czemu uczestniczący w naszych szkoleniach nauczyciele otrzymują zaświadczenia honorowane przy uzyskiwaniu awansu zawodowego.

Misją Śląskiej Szkoły Trenerów "Gniazdo" jest kształcenie trenerów świadomych zachodzących w grupie procesów, rozumiejących dynamikę grupy w planie interpersonalnym i intrapsychicznym. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania wglądu we własne funkcjonowanie trenera, analizy podejmowanych interwencji i rozumienia własnych emocji oraz zasad etyki zawodowej.Śląska Szkoła Trenerów Gniazdo