facebook
O NAS

Trochę historii


Fundacja Gniazdo powstała jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Katowicach. Głównym celem naszej działalności jest wspieranie oraz pomoc w realizacji naturalnych funkcji rodziny w społeczeństwie marginalizowanym.


Jak powstaliśmy?


W maju 1992 roku przy ulicy Orkana w Katowicach powstała pierwsza świetlica środowiskowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzona przez Katarzynę Cholewę - późźniejszego wieloletniego prezesa Fundacji. W celu pozyskania dodatkowego finansowania na pracę z dziećmi w nowo powstałej świetlicy, w grudniu tego samego roku powołana została Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo".


Pierwotnym celem Fundacji było wspieranie działań MOPS w świetlicy środowiskowej. Dodatkowo w 1994 w ramach Fundacji rozpoczął swoją działalność Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (dzisiejszy MOST), który od 1996 roku uzyskał już samodzielną osobowość prawną. Działalność Fundacji z miesiąca na miesiąc nabierała tempa. W 1994 roku Fundacja założyła własną świetlicę pod nazwą Ośrodek Wychowawczo-Edukacyjny. Koncepcję pracy świetlicy tworzyli prekursorzy socjoterapii w Polsce - Maria John-Borys, Katarzyna Cholewa i Ryszard Borys. Po czasie przy świetlicy powstała poradnia: Zespół Interwencji Rodzinnej. W 2000 roku pojawiła się potrzeba założenia Młodzieżowego Klubu Wspierania Rozwoju Osobistego. W odpowiedzi na potrzeby i problemy absolwentów świetlicy, którzy nadal potrzebowali wsparcia i posiadali ogromną motywację do dalszego rozwoju.


Fundacja od samego początku ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a od 1997 roku z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Katowice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca z Urzędem Miasta od lipca 2012 roku zacieśniła się. Fundacja otrzymuje dotację na prowadzenie zarówno świetlicy, jak i klubu.


Pierwszym Fundatorem został Pan Krzysztof Cudzich. Wśród pomysłodawców, organizatorów i twórców koniecznie wymienić trzeba Panią Katarzynę Cholewę , Panią Marię John-Borys, Pana Ryszarda Borysa, Państwa Jacka i Ludmiłę Prętkowskich, Edwarda Orpika, Państwa Kasprzyków, Panią Annę Szelest, Panią Barbarę Kowalczyk, Panią Katarzynę Pakułę, Pana Michała Rokosza.


Bez zaangażowania i oddania wspomnianych osób, Fundacji w takiej formie jak dziś, pewnie by nie było...


Jakie są nasze wartości?Jesteśmy głęboko przekonani, że miasto Katowice może i będzie się rozwijać dzięki ludziom, którzy wierzą w siebie, są wykształceni, pracują, posiadają realne umiejętności, dzięki którym gotowi są do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi. Dlatego wszystkiemu, co robimy przyświeca idea:


"W każdym tkwi potencjał do czynienia rzeczy wielkich"


Wierzymy, że w dzieciach, które do nas trafiają ten potencjał jest - nawet jeśi przykryty trudnymi doświadczeniami i bagażem wyniesionym z domu.

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO"
ul. Morcinka 19 A
40-124 Katowice


Liczba odwiedzin: 127938