facebook
NASZE DZIAŁANIA

Od początku swego istnienia Fundacja realizuje „Program Pomocy dzieciom i młodzieży z katowickich rodzin marginalizowanych”.


Fundacja "Gniazdo" prowadzi 2 placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego:
-Świetlicę Socjoterapeutyczną
-Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego
oraz placówkę niestacjonarną:
-Praca podwórkowa na terenie Katowice Bogucice

 

Celem naszych działań jest wyrównanie szans na „dobry start” w dorosłe życie, wyposażenie dzieci i młodzieży w zasoby umożliwiające im samodzielne społecznie i ekonomicznie życie odmienne od wzorców, które poznali w swych środowiskach rodzinnych i lokalnych.

 

Nasze działania to:
- żywienie,
- pomoc w nauce i wyrównywanie braków programowych w szkole,
- wyposażanie w podręczniki, przybory szkolne, odzież
- organizowanie wyjazdów letnich, zimowych i śródrocznych,
- tworzenie alternatywy dla destruktywnych grup podwórkowych i niebezpiecznej „ulicy”,
- prowadzenie specjalistycznych zajęć psychokorekcyjnych,
- pomoc w rozwijaniu zainteresowań i wspieranie podopiecznych w odnajdywaniu swoich pasji i umiejętności,
- treningi umiejętności społecznych (współpraca, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie i podtrzymywanie zdrowych relacji z innymi,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swoje działania i decyzje),
- treningi samoobsługi (tj. sprzątanie, gotowanie, gospodarowanie budżetem domowym, dbanie o swoje zdrowie i higienę, pranie itp.),
- pomoc w poszukiwaniu pracy i przygotowanie młodzieży do samodzielnego dorosłego życia.

Ponad to od kilku lat prowadziliśmy i prowadzimy różne projekty kierowane zarówno do naszych podopiecznych jak i szerzej - do młodzieży spoza Fundacji czy do społeczności lokelnej.

"Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin z katowickich dzielnic Bogucice, Józefowiec, Śródmieście" - projekt ten Fundacja realizowała we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Podopieczni Fundacji wzięli udział w rocznym cyklu zajęć edukacyjno-profilaktycznych, podczas których między innymi zdobywali wiedzę dotyczącą uzależnień.

Projekt "Wolontariat - Warto" - projekt ten realizowany był od marca 2011 do sierpnia 2012. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założeniem było dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom, które są wolontariuszami lub planują pracę jako wolontariusze. 64 uczestników projektu miało okazję wziąć udział w cyklu treningów i warsztatów, które wyposażyły ich w umiejętności niezbędne do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Projekt "Drabina do Kariery" - projekt ten realizowany był od marca 2011 do listopada 2012. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 64 młode osoby miały okazję wziąć udział w cyklu treningów i warsztatów, których celem było nabywanie i trenowanie umiejętności społecznych niezbędnych podczas poruszania się na rynku pracy. Ponadto uczestnicy mogli wziąć udział w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe (kurs prawo jazdy, kurs wózka widłowego, kurs kosmetyczny, kurs komputerowy, kurs ratownika wodnego, itp.).

"Cap for Cat" - projekt ten realizowany był dzięki Programowi Grantowemu firmy Capgemini. Pracownicy firmy przygotowywali dla podopiecznych Fundacji warsztaty i zajęcia, podczas których wspólnie z nimi przygotowywali zabawki dla zwierząt z zabrzańskiego schroniska.

"Recycling artystyczna reaktywacja" - projekt ten realizowany był dzięki Programowi Grantowemu firmy Capgemini. Jego celem było dostarczenie dzieciom i młodzieży wiedzy i umiejętności dotyczących segregacji śmieci oraz promowanie zachowań proekologicznych. Cykl ciekawych zajęć i warsztatów pozwolił na przekazywanie wiedzy w przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób.

"Gniazdo eksperymentatorów" to projekt prowadzony przy współpracy z Niezależną Grupą Eksperymentatorów i Uniwersytetem Śląskim, finansowany przez PGNiG. Szereg spotkań mających zaznajomić (ale i przekonać do szeroko pojętej nauki - szczególnie przedmiotów ścisłych) nazych podopiecznych z tajnikami chemii, fizyki, podczas wspólnej zabawy w eksperymenty.

Projekt "Gniazdowe Ekojadki, czyli zdrowo się odżywiamy, bo swój ogród mamy". W październiku 2016 roku ruszył kolejny projekt realizowany dzięki współpracy z Fundacją Auchan, która w jego ramach przekazała nam kwotę 16 165, 57 złotych. Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak istotne jest spożywanie zdrowych i wartościowych posiłków. Podopieczni Fundacji "Gniazdo" mogli wspólnie z wychowawcami zaprojektować nową jadalnię z aneksem kuchennym, wyposażyć ją w sprzęt AGD oraz zastawę i naczynia kuchenne. Pomieszczenie zostało pomalowane przez pracowników sklepu Auchan w Katowicach, którzy zaangażowali się również w warsztaty kulinarne. Dzieci zasadziły krzaczki i drzewka owocowe oraz zasiały zioła. Do ich obowiązków należy regularne podlewanie ogródka, aby móc zebrać w przyszłości to, co w nim wyrośnie. Dzieci i młodzież brały udział w spotkaniach z dietetykiem, warsztatach dotyczących komponowania jadłospisów, konkursach kulinarnych Gniazdowy Master Chef. Dzięki projektowi została stworzona nie tylko nowa, przyjazna przestrzeń do przygotowywania i spożywania posiłków, lecz przede wszystkim dzieci i młodzież zostały wzbogacone o wiedzę dotyczacącą tego, jak jeść zdrowo i smacznie.

Program "Żółty Talerz". W grudniu 2016 roku Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" przystąpiła do programu "Żółty Talerz" uruchomionego przez Kulczyk Foundation, którego podstawą był sojusz najbardziej skutecznych organizacji pomocowych. Celem programu było zapewnienie pełnowartościowych posiłków dla dzieci i młodzieży. Partnerem w realizacji programu był Śląski Bank Żywności w Chorzowie, który przekazał fundacji dotację w kwocie 13 750,00 złotych. Przekazane fundusze pozwoliły na to, aby codziennie przygotowywane posiłki były zdrowe i smaczne. Szczególnie zależało nam na tym, aby dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Fundację "Gniazdo" mogły zjeść posiłki wzbogacone o warzywa, owoce, wodę mineralną i soki owocowe, miód. W ramach programu "Żółty Talerz" zrealizowane zostały warsztaty i konkursy kulinarne oraz spotkania z dietetykiem. Program "Żółty Talerz" zakończony został w sierpniu 2017 roku. Obecnie każda z naszych placówek bierze udział w kolejnej, 3 już edycji programu "Żółty Talerz", finansowanego przez fundację Kulczyk Foundation.

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO"
ul. Morcinka 19 A
40-124 Katowice


Liczba odwiedzin: 129435