facebook
NASZE DZIAŁANIA

Od początku swego istnienia Fundacja realizuje „Program Pomocy dzieciom i młodzieży z katowickich rodzin marginalizowanych”.


W chwili obecnej prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego:
Świetlicę Socjoterapeutyczną oraz Młodzieżowy Klubu Wspierania Rozwoju Osobistego.

 

Celem naszych działań jest wyrównanie szans na „dobry start” w dorosłe życie, wyposażenie dzieci i młodzieży w zasoby umożliwiające im samodzielne społecznie i ekonomicznie życie odmienne od wzorców, które poznali w swych środowiskach rodzinnych i lokalnych.

 

Nasze działania to:
- żywienie,
- pomoc w nauce i wyrównywanie braków programowych w szkole,
- wyposażanie w podręczniki, przybory szkolne, odzież
- organizowanie wyjazdów letnich, zimowych i śródrocznych,
- tworzenie alternatywy dla destruktywnych grup podwórkowych i niebezpiecznej „ulicy”,
- prowadzenie specjalistycznych zajęć psychokorekcyjnych,
- pomoc w rozwijaniu zainteresowań i wspieranie podopiecznych w odnajdywaniu swoich pasji i umiejętności,
- treningi umiejętności społecznych (współpraca, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie i podtrzymywanie zdrowych relacji z innymi,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swoje działania i decyzje),
- treningi samoobsługi (tj. sprzątanie, gotowanie, gospodarowanie budżetem domowym, dbanie o swoje zdrowie i higienę, pranie itp.),
- pomoc w poszukiwaniu pracy i przygotowanie młodzieży do samodzielnego dorosłego życia.

Ponad to od kilku lat prowadziliśmy i prowadzimy różne projekty kierowane zarówno do naszych podopiecznych jak i szerzej - do młodzieży spoza Fundacji czy do społeczności lokelnej.

"Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin z katowickich dzielnic Bogucice, Józefowiec, Śródmieście" - projekt ten Fundacja realizowała we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Podopieczni Fundacji wzięli udział w rocznym cyklu zajęć edukacyjno-profilaktycznych, podczas których między innymi zdobywali wiedzę dotyczącą uzależnień.

Projekt "Wolontariat – Warto" - projekt ten realizowany był od marca 2011 do sierpnia 2012. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego założeniem było dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom, które są wolontariuszami lub planują pracę jako wolontariusze. 64 uczestników projektu miało okazję wziąć udział w cyklu treningów i warsztatów, które wyposażyły ich w umiejętności niezbędne do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Projekt "Drabina do Kariery" - projekt ten realizowany był od marca 2011 do listopada 2012. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 64 młode osoby miały okazję wziąć udział w cyklu treningów i warsztatów, których celem było nabywanie i trenowanie umiejętności społecznych niezbędnych podczas poruszania się na rynku pracy. Ponadto uczestnicy mogli wziąć udział w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe (kurs prawo jazdy, kurs wózka widłowego, kurs kosmetyczny, kurs komputerowy, kurs ratownika wodnego, itp.).

"Cap for Cat" – projekt ten realizowany był dzięki Programowi Grantowemu firmy Capgemini. Pracownicy firmy przygotowywali dla podopiecznych Fundacji warsztaty i zajęcia, podczas których wspólnie z nimi przygotowywali zabawki dla zwierząt z zabrzańskiego schroniska.

"Recycling artystyczna reaktywacja" - projekt ten realizowany był dzięki Programowi Grantowemu firmy Capgemini. Jego celem było dostarczenie dzieciom i młodzieży wiedzy i umiejętności dotyczących segregacji śmieci oraz promowanie zachowań proekologicznych. Cykl ciekawych zajęć i warsztatów pozwolił na przekazywanie wiedzy w przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób.

"Gniazdo eksperymentatorów" to projekt prowadzony przy współpracy z Niezależną Grupą Eksperymentatorów i Uniwersytetem Śląskim, finansowany przez PGNiG. Szereg spotkań mających zaznajomić (ale i przekonać do szeroko pojętej nauki - szczególnie przedmiotów ścisłych) nazych podopiecznych z tajnikami chemii, fizyki, podczas wspólnej zabawy w eksperymenty.

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO"
ul. Morcinka 19 A
40-124 Katowice


Liczba odwiedzin: 70410