facebook
KLUB

Klub Wspierania Rozwoju Osobistego jest placówką wsparcia dziennego typu specjalistycznego.


Otacza wsparciem młodzież w wieku 12 – 18 lat (z możliwością przedłużenia powyżej 18 roku życia pod warunkiem kontynuacji edukacji) mieszkającą na terenie Katowic.


Klub Młodzieżowy jest czynny w godzinach popołudniowych (od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.00 – 19.00 oraz w piątek w godzinach 12.00 – 18.00), w trakcie których zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie warunki do odpoczynku, życia społecznego i nauki oraz wyżywienie składające się z dwóch posiłków dla każdego podopiecznego (drugie śniadanie lub obiad oraz podwieczorek) w każdym dniu pobytu z zachowaniem norm żywienia odpowiednich do wieku podopiecznych. W dniach wolnych od nauki szkolnej (wakacje letnie, ferie zimowe, przerwy świąteczne) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.


Zadaniem Klubu Młodzieżowego jest utrzymanie młodego człowieka w jego naturalnym środowisku poprzez wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. Jest przeznaczony dla osób wywodzących się z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. Ze wsparcia Klubu Młodzieżowego korzystają również osoby, które wychowują się w prawidłowo funkcjonujących rodzinach, jednak zależy im na rozwoju kompetencji społecznych, wsparciu w realizacji obowiązku szkolnego i znalezieniu ścieżki zawodowej. Regularne uczestniczenie w zajęciach Klubu Młodzieżowego przygotowuje wychowanków do samodzielnego dorosłego życia w zgodzie z normami i zasadami społecznymi.


Osoby, które korzystają ze wsparcia Klubu Młodzieżowego posiadają uzgodnienie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Oznacza to, że opiekun prawny dziecka powinien skontaktować się z pracownikiem socjalnym, który na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zespołu kwalifikacyjnego składa wniosek o przyznanie miejsca w placówce.


Oferta Klubu Młodzieżowego jest bezpłatna. Zapewniamy:
- specjalistyczne zajęcia psychokorekcyjne;
- pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce i realizacji obowiązku szkolnego;
- pomoc w wyborze szkoły średniej i obszaru zainteresowań zawodowych;
- zajęcia i warsztaty zgodne z potrzebami i zainteresowaniami podopiecznych;
- niezbędne kontakty z osobami, środowiskami, instytucjami znaczącymi dla podopiecznych;
- prowadzenie pracy wychowawczej z grupą;
- organizowanie terapii zajęciowej;
- treningi umiejętności społecznych (współpraca, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie i podtrzymywanie zdrowych relacji z innymi, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swoje działania i decyzje),
- treningi umiejętności samoobsługowych (planowanie jadłospisów, przygotowywanie posiłków, gspodarowanie budżetem, dbanie o swoje zdrowie i higienę osobistą);
- indywidualną pracę psychokorekcyjną z wychowankami;
- pomoc w sytuacjach kryzysowych w szkole, rodzinie, w grupie rówieśniczej i w osobistych problemach w oparciu o diagnozę indywidualną podopiecznego i jego rodziny.


Praca w Klubie Młodzieżowym odbywa się na zasadach społeczności terapeutycznej, którą tworzą na równych prawach dorośli i wychowankowie. Regularnie odbywają się zebrania, które umożliwiają przekazywanie ważnych informacji oraz podejmowanie istotnych decyzji. Każda osoba ma prawo wypowiedzenia się. Dzięki temu wychowankowie nabierają przekonania, że mogą wpływać na przebieg życia w klubie, negocjować w istotnych dla nich sprawach i rozwiązywać trudne sytuacje. Praca w grupie oparta jest na półrocznych diagnozach i opracowanych na ich podstawie programach socjoterapeutycznych. Prowadzimy zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne.

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO"
ul. Morcinka 19 A
40-124 Katowice


Liczba odwiedzin: 131816