facebook
GRUPA ULICZNA
Grupa uliczna

Grupa uliczna (podwórkowa) działa przy Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" od lutego 2015r. Oparta jest na niesformalizowanym, pozainstytucjonalnym udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży w ich środowisku tj. na ulicach i podwórkach Katowic - Bogucic.


W ramach swej pracy nasi pedagodzy ulicy codzienie spotykają się z grupą dzieci, na bieżąco rozwiązują problemy życia codzienngo, prowadzą działania profilaktyczne, przeprowadzają trening samoobsługowy i finansowy, zagospodarowują swym podopiecznym wolny czas w sposób konstruktywny i twórczy (m.in. warsztaty plastyczne, gry terenowe, zabawy uliczne itp), wspólnie organizują przeróżne wycieczki (muzea, kina, wycieczki do Pszczyny i do Warszawy).

Ponad to nasza grupa streetworkingowa na stałe współpracuje z bogucickiem Domem Kultury, z którym do tej pory udało się wspólnie organizować bogucickie festyny i pikniki oraz bardzo ciekawe warsztaty plastyczne.Jak i w pozostałych naszych grupach tak i tutaj można odbywać zarówno wolontariat, jak i praktyki studenckie. Fundacja podpisuje umowy z wolontariuszami na warunkach określonych przez Ustawę o Wolontariacie. Wolontariusze mają codzienne zebrania, na których mogą omawiać przeprowadzone zajęcia oraz porozmawiać o pojawiających się problemach. W ramach zebrań odbywają się także warsztaty na temat pracy z dzieckiem pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną.
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO"
ul. Morcinka 19 A
40-124 Katowice


Liczba odwiedzin: 133646