facebook
名IETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA


安ietlica nasza jest plac闚k otaczaj帷 opiek dzienn dzieci z rodzin potrzebuj帷ych pomocy psychologicznej i materialnej. Nasz pomoc staramy si obj望 zar闚no dzieci jak i ca貫 rodziny. Cel ten staramy si osi庵a poprzez:

 • zapewnienie dzieciom dziennej opieki w naszym o鈔odku obejmuj帷ej: zaj璚ia socjoterapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowan i zaanga穎wan kadr, zaj璚ia rekreacyjno-ruchowe (鈍ietlicowa dru篡na pi趾arska, zaj璚ia sportowe i taneczne itp.), zapewnienie posi趾u oraz sta豉 opieka psychologiczna i wychowawcza. Zaj璚ia te (szczeg鏊nie socjoterapeutyczne) dostarczaj wychowankom do鈍iadcze korekcyjnych, przeciwstawnych do do鈍iadcze urazowych. Sprzyjaj tak瞠 odreagowaniu napi耩 emocjonalnych oraz s逝膨 uczeniu si nowych umiej皻no軼i psychologicznych.
 • sta造 kontakt z rodzicami dzieci,
 • wsp馧prac ze pedagogami szkolnymi i nauczycielami.

  Wychowankowie

  Dzieci ucz瘰zczaj帷e do naszej 鈍ietlicy znajduj si w trudnej sytuacji emocjonalnej, ekonomicznej, spo貫cznej i biologicznej. Do najcz瘰tszych problem闚 z kt鏎ymi borykaj si ich rodziny nale膨: alkoholizm, d逝gotrwa貫 bezrobocie i brak odpowiednich materialnych podstaw do egzystencji. Powoduje to cz瘰to, 瞠 wychowankowie prze篡waj l瘯, napi璚ie i niepewno嗆. Odznaczaj si brakiem wiary w siebie oraz nieufno軼i wzgl璠em doros造ch.

  Jak pracujemy w 鈍ietlicy?

  Praca w naszej 鈍ietlicy przebiega w grupach do kt鏎ych nale膨 dzieci w zbli穎nym wieku. Grup m這dsz stanowi dzieci w wieku od 6 do 10 lat, a grup starsz od 10 do 14 lat. Docelowo ka盥a grupa mo瞠 liczy dwudziestu wychowank闚. Istotna jest liczba pomieszcze przypadaj帷ych na grup. Powinny to by pomieszczenia do nauki, zabawy i wsp鏊nych spotka. Ka盥a grupa ma do dyspozycji w豉sn sal, kt鏎 urz康za i o kt鏎 samodzielnie dba. Dzieci korzystaj tak瞠 na co dzie z sali materacowej, jadalni, si這wni oraz pomieszczenia do nauki i kontaktu indywidualnego. Poza tym wszyscy wychowankowie mog sp璠za czas na tak zwanej "du瞠j sali", na kt鏎ej zazwyczaj odbywaj si zaj璚ia sportowe. Dzieci maj tu do dyspozycji st馧 ping-pongowy oraz "pi趾arzyki".

  Praca w grupach

  Praca w grupach odbywa si na zasadach spo貫czno軼i terapeutycznej, kt鏎 tworz na r闚nych prawach doro郵i i dzieci. Codziennie odbywaj si zebrania z udzia貫m dzieci, wychowawc闚 i zaproszonych os鏏 (np. wolontariuszy i sta篡st闚). Umo磧iwiaj one przekazywanie wa積ych informacji, podejmowanie istotnych decyzji oraz udzielanie pochwa. Ka盥a osoba ma prawo wypowiedzenia si. Dzi瘯i temu dzieci nabieraj przekonania, 瞠 mog wp造wa na przebieg 篡cia w 鈍ietlicy, negocjowa w istotnych dla nich sprawach i rozwi您ywa trudne sytuacje. Ponadto podczas zebra dzieci omawiaj wykonywane przez siebie funkcje (podwieczorkowy, gazetkowy, koordynator, itp.) i udzielaj sobie informacji zwrotnych na temat swojego funkcjonowania w grupie. Diagnoza dzieci i grupy umo磧iwia natomiast opracowanie konkretnego programu socjoterapeutycznego. Prowadzimy zaj璚ia zar闚no grupowe jak i indywidualne.

  Wolontariat

  W naszej 鈍ietlicy mo積a odbywa zar闚no wolontariat, jak i praktyki studenckie. 安ietlica podpisuje umowy z wolontariuszami na warunkach okre郵onych przez Ustaw o Wolontariacie. Wolontariusze s stopniowo wprowadzani w 篡cie 鈍ietlicy. Pocz徠kowo zapoznaj si z dzie熤i przez r騜ne zabawy i obserwacj. Nast瘼nie proponujemy pomoc w odrabianiu zada domowych. W zale積o軼i od rozwijaj帷ych si umiej皻no軼i i d逝go軼i odbywanego wolontariatu proponujemy przeprowadzanie zaj耩 z dzie熤i. Wolontariusze maj codzienne zebrania, na kt鏎ych mog omawia przeprowadzone zaj璚ia oraz porozmawia o pojawiaj帷ych si problemach. W ramach zebra odbywaj si tak瞠 warsztaty na temat pracy z dzieckiem w 鈍ietlicy socjoterapeutycznej.

  Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt.

 • Fundacja Dla Ludzi Potrzebuj帷ych Pomocy "GNIAZDO"
  ul. Morcinka 19 A
  40-124 Katowice


  Liczba odwiedzin: 144896