facebook
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA


Świetlica nasza jest placówką otaczającą opieką dzienną dzieci z rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej i materialnej. Naszą pomocą staramy się objąć zarówno dzieci jak i całe rodziny. Cel ten staramy się osiągać poprzez:

 • zapewnienie dzieciom dziennej opieki w naszym ośrodku obejmującej: zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę, zajęcia rekreacyjno-ruchowe (świetlicowa drużyna piłkarska, zajęcia sportowe i taneczne itp.), zapewnienie posiłku oraz stała opieka psychologiczna i wychowawcza. Zajęcia te (szczególnie socjoterapeutyczne) dostarczają wychowankom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do doświadczeń urazowych. Sprzyjają także odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz służą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych.
 • stały kontakt z rodzicami dzieci,
 • współpracę ze pedagogami szkolnymi i nauczycielami.

  Wychowankowie

  Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy znajdują się w trudnej sytuacji emocjonalnej, ekonomicznej, społecznej i biologicznej. Do najczęstszych problemów z którymi borykają się ich rodziny należą: alkoholizm, długotrwałe bezrobocie i brak odpowiednich materialnych podstaw do egzystencji. Powoduje to często, że wychowankowie przeżywają lęk, napięcie i niepewność. Odznaczają się brakiem wiary w siebie oraz nieufnością względem dorosłych.

  Jak pracujemy w świetlicy?

  Praca w naszej świetlicy przebiega w grupach do których należą dzieci w zbliżonym wieku. Grupę młodszą stanowią dzieci w wieku od 6 do 10 lat, a grupę starszą od 10 do 14 lat. Docelowo każda grupa może liczyć dwudziestu wychowanków. Istotna jest liczba pomieszczeń przypadających na grupę. Powinny to być pomieszczenia do nauki, zabawy i wspólnych spotkań. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę, którą urządza i o którą samodzielnie dba. Dzieci korzystają także na co dzień z sali materacowej, jadalni, siłowni oraz pomieszczenia do nauki i kontaktu indywidualnego. Poza tym wszyscy wychowankowie mogą spędzać czas na tak zwanej "dużej sali", na której zazwyczaj odbywają się zajęcia sportowe. Dzieci mają tu do dyspozycji stół ping-pongowy oraz "piłkarzyki".

  Praca w grupach

  Praca w grupach odbywa się na zasadach społeczności terapeutycznej, którą tworzą na równych prawach dorośli i dzieci. Codziennie odbywają się zebrania z udziałem dzieci, wychowawców i zaproszonych osób (np. wolontariuszy i stażystów). Umożliwiają one przekazywanie ważnych informacji, podejmowanie istotnych decyzji oraz udzielanie pochwał. Każda osoba ma prawo wypowiedzenia się. Dzięki temu dzieci nabierają przekonania, że mogą wpływać na przebieg życia w świetlicy, negocjować w istotnych dla nich sprawach i rozwiązywać trudne sytuacje. Ponadto podczas zebrań dzieci omawiają wykonywane przez siebie funkcje (podwieczorkowy, gazetkowy, koordynator, itp.) i udzielają sobie informacji zwrotnych na temat swojego funkcjonowania w grupie. Diagnoza dzieci i grupy umożliwia natomiast opracowanie konkretnego programu socjoterapeutycznego. Prowadzimy zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne.

  Wolontariat

  W naszej świetlicy można odbywać zarówno wolontariat, jak i praktyki studenckie. Świetlica podpisuje umowy z wolontariuszami na warunkach określonych przez Ustawę o Wolontariacie. Wolontariusze są stopniowo wprowadzani w życie świetlicy. Początkowo zapoznają się z dziećmi przez różne zabawy i obserwację. Następnie proponujemy pomoc w odrabianiu zadań domowych. W zależności od rozwijających się umiejętności i długości odbywanego wolontariatu proponujemy przeprowadzanie zajęć z dziećmi. Wolontariusze mają codzienne zebrania, na których mogą omawiać przeprowadzone zajęcia oraz porozmawiać o pojawiających się problemach. W ramach zebrań odbywają się także warsztaty na temat pracy z dzieckiem w świetlicy socjoterapeutycznej.

  Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt.

 • Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO"
  ul. Morcinka 19 A
  40-124 Katowice


  Liczba odwiedzin: 129435