facebook
MŁODZIEŻOWY KLUB ROZWOJU OSOBISTEGO
Mieszkanie Readaptacyjne | Świetlica Socjoterapeutyczna
Zespół Interwencji Rodzinnej | Śląska Szkoła Trenerów
Młodzieżowy Klub Rozwoju Osobistego

Młodzież o klubie

Informacje ogólneMłodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego działa od 2000 roku. Pomysł utworzenia Klubu powstał w momencie, gdy dostrzegliśmy, że absolwenci Świetlicy, odchodząc z niej w wieku 14 lat, pozostawiani są bez wsparcia w bardzo trudnym dla siebie okresie życiowym. Jest to czas zmiany szkoły, rozpoczęcia pracy w zakładach, gdzie odbywają praktyczną naukę zawodu. Jest to również moment, w którym poszerza się dla młodych ludzi dostęp do alkoholu, narkotyków, do młodzieżowych grup nieformalnych, które są szczególnie atrakcyjne dla młodzieży, borykającej się z dużą ilością problemów. Zauważyliśmy, że absolwenci Świetlicy nie radzili sobie w sytuacji tak dużej ilości zmian; rezygnowali ze szkół i praktyk, głównie z tego powodu, że nikt ich nie wspierał. Dlatego postanowiliśmy stworzyć dla nich takie miejsce, które wychodzi naprzeciw ich problemom.Młodzieżowy Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 19.00. Klub tworzy grupa młodzieży w wieku od 13 do 18 lat wraz z dwojgiem wychowawców. Praca z grupą liczącą 15 członków prowadzona jest w oparciu o zasadę społeczności terapeutycznej i zajęć grupowych, w trakcie których młodzież pracuje nad wzrostem zaufania, otwartości oraz poczucia własnej wartości. Oprócz zajęć, których tematyka jest narzucona przez wychowawców, klubowicze sami ustalają obszary, nad którymi chcą pracować w trakcie swoich spotkań.

W Młodzieżowym Klubie pomagamy młodym ludziom w trzech płaszczyznach:

- opiekuńczej:

 • zapewnienie żywienia dla uczestników klubu,
 • organizowanie materiałów szkolnych (książki, zeszyty, przybory),
 • zapewnienie opieki lekarskiej tym uczestnikom, którzy aktualnie jej potrzebują;

  - wychowawczej:

 • uczenie zdrowego stylu życia - bez narkotyków, alkoholu, papierosów,
 • przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu,
 • uczenie umiejętności samoobsługi - przygotowywanie posiłków, dbanie o własną higienę, sprzątanie,
 • uczenie umiejętności ważnych dla pełnienia ról w społeczeństwie - zawodowych, rodzinnych, towarzyskich;

  - terapeutycznej:

 • realizowanie indywidualnych programów terapeutycznych, opracowywanych dla każdego uczestnika Klubu,
 • pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rówieśniczych, zawodowych, osobistych,
 • wspieranie oraz motywowanie do rozwoju intelektualnego, zawodowego, emocjonalnego.

 • Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "GNIAZDO"
  ul. Morcinka 19 A
  40-124 Katowice


  Liczba odwiedzin: 122532